Supervision

Supervision – et fortroligt refleksionsrum

 

I løbet af mine 30 år som erhvervspsykolog er jeg stødt på mange forskellige  grunde til at ønske supervision. Fælles for ønskerne har været behovet for en særlig samtaleform, der ikke er så dybdeborende som terapi, men heller ikke så overfladisk som coaching.

Særligt på arbejdspladser hvor mennesker arbejder med mennesker, kan supervision være en måde at værne om faglighed, psykologisk tryghed og en god kultur. Når vi indgår i tæt relation til mennesker der har brug for omsorg, så trækker vi i høj grad på nogle personlige sider i os selv. Det kræver et personligt engagement og dermed også en opmærksomhed på egne mentale ressourcer.

Det primære formål med supervision er at kaste lys over en problemstilling, på en åben og ufordømmende måde hvor vi tillader forskellige perspektiver at være tilstede.

Her hos Erhvervspsykologen Aarhus superviserer jeg både ledere og medarbejdere – enkeltvis og i grupper – og jeg tilbyder et fortroligt refleksionsrum, hvor der gives plads til undren, nysgerrighed og nye perspektiver. I takt med at vi søger efter nye vinkler på problemstillingen, skabes der nye handlemuligheder, og dialogen er båret af nysgerrighed og viljen til at se sagen fra mange sider.

Jeg skelner mellem, hvad der er givne vilkår, hvad der indflydelsesrummet, og hvad man selv har kontrol over – uanset om der er tale om grupper, ledere eller enkeltpersoner (medarbejdere) – og det hjælper med at målrette indsatsen.

Jeg tilbyder blandt andet:

Supervision
man and woman sitting on couch using macbook

Fokus på både konkrete løsninger og trivsel

Når vi står i situationer uden manual, så længes vi efter overblik, perspektiv og handlemuligheder. Hvad gør vi nu? Og hvordan ved vi, om vi gør det rigtige?

Supervision er et afgørende værktøj til at sikre høj kvalitet i løsningen af disse situationer, og fremme trivslen for både borgere, medarbejdere og ledere. Gennem en fokuseret og refleksiv tilgang hjælper supervision med at identificere og udnytte de faktorer, der bidrager til effektiv opgaveløsning og positiv gruppekultur.

Formålet med den supervision, som jeg arbejder med, kan kort beskrives på den måde, at vi går ind i rummet med et problem og går ud af rummet med en afklaring.

Jeg arbejder dog ud fra en grundsætning om, at der skal komme mere ud af supervision, end at man får løst et problem. Supervision skal også være kulturskabende. Processen fokuserer derfor også på gode kommunikative greb, der kan tages med ud af rummet og indlejres i den daglige kommunikation.

Når vi sammen skaber et rum for supervision, så er tilliden det vigtigste. Tilliden er fundamentet for, at deltagerne har lyst og mod til at tale om det, som reelt er svært, og som de oplever problemer med. Det er afgørende for mig at få skabt et trygt og fortroligt rum, hvor alt kan siges, og hvor vi får skilt tingene ad og set på problemstillinger fra nye perspektiver.