Supervision

Jeg slutter sessionerne med at lave aftaler om, hvad du/I nu vil gå ud at gøre ved problemstillingen og hvilke tegn der skal holdes øje med for at vide om indsatsen fungerer.

Jeg arbejder gerne med reflekterende team og bevidning, hvor det giver mening.

Jeg bruger også gerne metaforer og tegninger. Jeg tænker at vi sammen finder den form som passer bedst til jer

Supervision

Supervision

Gennem årene er jeg blevet stadig mere optaget af hvordan supervision kan hjælpe os med at løse konkrete faglige problemstillinger, samtidig med at det bidrager til at opbygge en kultur med stort fagligt fokus og styrkelse af tillid og samarbejde.

Når jeg arbejder med supervision af en gruppe, eller individuelt, så lægger jeg op til, at vi kigger på problemstillingen fra forskellige vinkler.

Det kan f.eks. være hvordan I kan bruge de redskaber og erfaringer, som I allerede har og måske får I øje på noget som vil kunne hjælpe jer.

Det kan også være, at der opstår ønsker eller behov for ny viden, eller måske får vi øje på, at situationen/problemstillingen kalder på noget andet i jeres faglige redskabskasse, end I først havde tænkt.

I løbet af samtalen kigger vi på, hvilke synsvinkler der kan hjælpe os henimod at opnå det som I ønsker.

Det betyder at synsvinkler og input vælges til og fra undervejs.