Organisationsudvikling og ledelse

Organisationsudvikling og ledelse

Som erhvervspsykolog bliver jeg ofte kontaktet, fordi resultater udebliver, kulturen på arbejdspladsen er under opbrud, ledelseslaget mangler fælles fodslaw, eller der er et ønske om at få skabt en bevægelse henimod en bedre fremtid.

Vi må etablere den indre sammenhæng og fælles menings skabelse for at kunne flytte os sammen i samme retning- uanset om udgangspunktet er ugunstige omstændigheder eller spændende forandringer.

Nogen gange er vores organisation blevet rystet og revet ud af sin vante dagligdag.

Det kan være omstruktureringer, ny ledelse, besparelser, fyringer eller andre hændelser som får betydning for lederne og for deres ledelsesmæssige platform.

Til andre tider er organisationen i en gunstig position – den skal være større, udføre nye opgaver, indfri nye mål, eller andre spændende ting.

Som erhvervspsykolog hjælper jeg med at sætte retning og skabe dialoger der skaber fælles mening og retning. Min opmærksomhed er altid rettet imod at få tilrettelagt udviklingsprocesser på en sådan måde, at der bliver skabt følgeskab til ledelsen. På denne måde skaber jeg værdi som rækker udover det konkrete projekt.

 

Jeg hjælper med:

  • Design  og ledelse af forløb der frigiver energi og giver overblik
  • At skabe mening og sammenhæng i jeres processer
  • Koordinering mellem forskellige ledelseslag
  • Planlægning af kick off seminarer
  • At lykkes med at skabe fælles mål og retning