Organisationsudvikling og ledelse

Organisationsudvikling og ledelse

Vi må etablere den indre sammenhæng og fælles menings skabelse for at kunne flytte os sammen i samme retning- uanset om udgangspunktet er ugunstige omstændigheder eller spændende forandringer.

Nogen gange er vores organisation blevet rystet og revet ud af sin vante dagligdag.

Det kan være omstruktureringer, ny ledelse, besparelser, fyringer eller andre hændelser som får betydning for lederne og for deres ledelsesmæssige platform.

Til andre tider er organisationen i en gunstig position – den skal være større, udføre nye opgaver, indfri nye mål, eller andre spændende ting.

Jeg hjælper med:

  • design  og ledelse af forløb der frigiver energi og giver overblik
  • at skabe mening og sammenhæng i jeres processer
  • koordinering mellem forskellige ledelseslag
  • planlægning af kick off seminarer
  • At lykkes med at skabe fælles mål og retning