Kvalitetssikring af borgeropgaven

Uanset hvilken baggrunden der ligger bag henvendelsen, så ser jeg supervision som en kvalitetssikring af borgeropgaven og som et tiltag, der hjælper en gruppe med at skabe kvalitet i opgaveløsningen og fremme en åben samarbejdskultur. Supervision bidrager også til at forebygge stress-belastninger og konflikter, ligesom vi løbende oparbejder og vedligeholder gruppens psykologiske tryghed.

Jeg har en åben tilgang til de forskellige metoder og foretrækker at bruge de metoder, der passer til problemstillingerne og bevægelsesønsket. Jeg tager afsæt i de metoder, som gruppen allerede bruger, og jeg tilføjer gerne nye metoder, der understøtter gruppens måde at arbejde på. 

Indimellem er det hjælpsomt at bringe nye metoder, teorier og praksisgreb i spil, og hovedformålet med supervision er netop, at den skal komme nogen til gavn. Der kan være tale om borgere, medarbejdere eller ledere, men i sidste ende vil det være til gavn for hele organisationen.

dialog