Psykisk arbejdsmiljø

Opgaver jeg kan hjælpe jer med:

 • Lederens psykiske arbejdsmiljø
 • Stress
 • Konflikter
 • Samarbejde
 • Social kapital
 • Trivselsmålinger (tilrettelæggelse og opfølgning)
 • APV (tilrettelæggelse og opfølgning)
 • Påbud fra Arbejdstilsynet
 • Oplæg på temadage og konferencer
 • Kurser for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og medarbejdere.
 • Når det blæser!

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Vi lykkes bedst når vi trives!

 Karen Marie Fiirgaard er autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg hjælper jer med at få overblik over det psykiske arbejdsmiljø og giver jer redskaber til at stå trygt og stærkt i at løse de udfordringer I står overfor. Min værktøjskasse indeholder metoder fra såvel den klassiske arbejdspsykologi som fra den trivsels og ressourcefokuserede psykologi.

Arbejdsmiljø er en dynamisk størrelse og skal ses i sammenhæng med virksomhedens øvrige forretningsområder. Derfor er det noget vi aldrig bliver færdige med, noget som hele tiden er i forandring og som dermed ikke kan fikses én gang for alle.

Karen Marie Fiirgaard tilbyder også samtale forløb for ledere og medarbejdere.
Se under privat terapi

“Det er ikke farligt at tale om det svære
– det er farligere at lade være!”