Hjælp til at omsætte metoder til faglig praksis

Ofte møder jeg organisationer, som har investeret i neuropædagogisk efterudannelse, KRAP eller lignende gode redskaber, men som ikke har indlejret disse redskaber i den daglige praksis. Jeg griber gerne fat i jeres værktøjskasse og hjælper jer med at omsætte metoderne til praksis gennem supervision.

Sammen med gruppen identificerer jeg de gode spørgsmål, der skaber refleksion, og som rykker noget. Disse spørgsmål skriver vi ned, hvorefter vi aftaler, hvordan de får liv i den daglige praksis. På den måde kvalificeres medarbejdernes daglige refleksioner, og vi sikrer samtidig, at borgerens perspektiv er integreret.

Efter hver supervisionssamtale evalueres udbyttet, og der træffes beslutninger om handlinger. Vi evaluerer løbende handlingernes effekt og identificerer motiverende og hindrende faktorer. Jeg forsøger dermed at bygge videre på de faglige guidelines, som allerede er i spil, i form af den viden, metodik og teori der er forankret i den daglige praksis.

Supervision