Samskabelse
  • Co-initiatiating – når initiativet tages sammen.
  • Co-designing – når vi designer processen sammen.
  • Co-creating – når vi skaber løsningerne sammen.
  • Co-implementing – når vi får implementeret det nye sammen.

Jeg har 25 års erfaring med procesdesign og procesledelse – jeg er nærværende og står sikkert og stærkt i processen. Det giver ro og fokus for de involverede.
.

Samskabelse og borgerinddragelse

Samskabelse

Hvad stiller vi op med patienter som er skuffede over os?

Hvordan sikrer vi os, at offentlige bygninger kommer til at leve på den måde som arkitekterne og bygherren ønskede det, da de satte de første streger?

Hvordan sikrer vi os, at de serviceydelser vi tilbyder borgerne rent faktisk matcher deres behov og ikke først og fremmest vore egne faglige normer?

Forudsætningen for enhver samskabelseproces er at få motiveret og inddraget de relevante borgergrupper til rent faktisk at deltage og bidrage konstruktivt til proces og produkt.

Når vi først er lykkes med det, så er kunsten af fastholde borgernes motivation til at bidrage.

Det kræver et stærk procesdesign, en sikker procesledelse og evne til at komme i mål med de resultater som opgaven kalder på.

Jeg designer og gennemfører samskabelsesprocesser.

Erhvervspsykolog
Karen Marie Fiirgaard
Tlf. 2279 1303
info@erhvervspsykologen-aarhus.dk
Kystvejen 5B , 8000 Aarhus C.

Cookiepolitik (EU)