Supervision for medarbejdere, ledere og grupper

Supervision er dermed en proces, der kan være gavnlig for både medarbejdere og ledere, der slås med en konkret problemstilling. Når jeg bliver kontaktet med et ønske om supervision, er det derfor også med udgangspunkt i mange forskellige årsager.

Det kan være en leder, der har brug for et fortroligt refleksionsrum, eller en gruppe (ledere eller medarbejdere), der har brug for et rum, hvor de kan arbejde med mere generelle refleksioner over egen praksis med henblik på kvalitetssikring.

Jeg bliver også kontaktet i situationer, hvor organisationer ønsker at skabe trivsel og en tryg kultur i gruppen, hvad end der er tale om ledergrupper eller medarbejdergrupper.

Derudover er der også situationer, hvor disse organisationer eller faggrupper behøver hjælp til en meget kompleks borgersag, hvor personalet har afprøvet en række forskellige tiltag, reflekteret over sagen, men alligevel “kører fast”.

Jeg tilbyder dermed supervision for både ledere, medarbejdere og grupper, der står overfor en problemstilling, de har brug for de rigtige værktøjer til at løse. Supervision hjælper os dog ikke kun med at løse konkrete problemstillinger, det bidrager samtidig til opbygningen af en kultur baseret på faglighed, tillid og samarbejde.

Supervision