Ledernes psykiske arbejdsmiljø

Lederrollen er både en krævende og en spændende rolle. Mange af de ledere jeg taler med elsker rollen og andre kommer jeg til at tale med, fordi de modsatrettede krav har medført stress og pres i ledernes arbejdsliv.

Om lederrollen bliver en kilde til udvikling og fornøjelse, eller derimod en kilde til pres og stressreaktioner, afhænger i høj grad at miljøet og de organisatoriske og psykologiske rammer lederen bevæger sig i.

Vores moderne verden og ledernes arbejdsliv rummer ofte modsatrettede krav. Der skal holdes øje med personalets trivsel, opfyldes måltal og ageres i forandringer og i situationer hvor der ikke findes nogen manual.

 Organisationsudvikling og ledelse
 Organisationsudvikling og ledelse

Mange af de ledere jeg taler med beskriver hvordan de konstant tilpasse sig nye situationer og dagen går sjældent som planlagt. Jeg er optaget af hvordan lederjobbet kan gøres bæredygtigt. 

Et bæredygtigt lederliv kræver gode organisatoriske rammer, adgang til sparring, læring og støtte når der ankommer ukendte situationer, pres og udfodringer som ikke umioddelbart kan vendes til muligheder.

På denne side kommer der to værktøjer til at hjælpe lederne med et bedre og mere bæredygtigt arbejdsliv. Det sker i løbet af maj måned 2024. Det ene værktøj er APV for ledere med spørgsmål til kortlægning af ledernes trivsel. Det andet værktøj er til den enkelte leder eller mindre grupper af ledere og skal bidrage til at skabe indre ro og overskud i lederjobbet.

I artiklen her, kan du læse mine tanker om lederens psykiske arbejdsmiljø. Skriv til mig, hvis du gerne vil have artiklen og/eller værktøjerne sendt, inden jeg når at få dem lagt på hjemmesiden.