Nærværsledelse og compassion

Karen Marie Fiirgaard

Erhvervspsykolog

Hvordan en bæredygtig organisation hænger sammen med nærværsledelse og compassion – og udviser rettidig omsorg for lederne som grundlag

Trivselsudfordring i Velstandssamfundet

Vi står med en helt konkret trivselsudfordring. Noget tyder på, at vi er langt fra at løse den, og tallene i faktaboksen nederst på siden taler sit eget sprog. Karen Marie Fiirgaard, erhvervspsykolog

Paradokset i Trivselskrisen

Det er et paradoks med den her trivselskrise, for vi har aldrig haft mere velstand, mere social tryghed, bedre mulighed for uddannelse osv. Alligevel møder jeg stadig flere ledere, der er stressede over at skulle tage vigtige og hurtige beslutninger i en uforudsigelig verden karakteriseret ved sin hastige forandring og en teknologisk udvikling i eksponentiel vækst. Alt dette inviterer til, at det kan være svært at lykkes med tingene, og det udfordrer deres egne forventninger til dem selv og/eller virksomhedens forventninger til dem.

Hjernens Udfordringer med Moderne Liv

Trivselsparadokset skyldes, at vores hjerne er skabt til overlevelse på den østafrikanske savanne for 100.000 år siden. Det var den perfekt til. Vi er nu immervæk blevet den herskende art på jorden, men hjernen er ikke blevet opgraderet siden – det er stadig version 1.0, vi går rundt med, og det giver os desværre en række udfordringer.

Bæredygtighed som Løsningen

Udviklingen går stadigt hurtigere, og vores gamle hjerne skal følge med – men det kniber. Ifølge den tyske sociolog Hartmut Rosa kan vi ikke bremse hastigheden i samfundsudviklingen. Det ville i øvrigt næppe hjælpe os, men derimod være en dårlig evolutionsstrategi. Bevægelsen henimod bæredygtige og væredygtige organisationer ligger ikke i opbremsning. Nej, det ligger i, at vi forstærker relationerne, fællesskabet, omtanken, refleksionen, nærværet, og omsorgen for hinanden og for os selv.

Compassion i Ledelse

Det skal vi, fordi det skaber ro indeni os, og når vi er rolige, har vi adgang til nuancerede tankegange, der kan hjælpe os med de komplicerede problemstillinger, vi skal løse i en verden i hastig forandring. Når hjernen bliver stresset, sker det modsatte, og vi styres af de primitive centre, som indebærer egoisme, kamplyst, rivalisering, hævn, osv. Alt sammen noget, der fjerner fokus fra opgaverne og hæmmer trivsel, hvilket koster på organisationens bæredygtighed, menneskelige ressourcer og væredygtighed.

Opnåelse af Indre Ro

Hvordan opnår vi så ro indeni? Jo, det handler om compassion, og det handler om at arbejde med compassion i ledelseslaget, både i forhold til os selv og i forhold til dem omkring os.

Compassion som Forretningsstrategi

En ledelse, der har adgang til egen indre ro, kan skabe rammerne for, at medarbejderne også opnår indre ro i en verden med acceleration og eksponentiel vækst, og hvor usikkerhed om fremtiden ikke ligefrem inviterer til indre ro. Jeg plejer at sige, at ledelse i høj grad handler om at kunne stå roligt og stærkt i dét, der sker, om enten det er pandemier, krig, inflation, leveringskrise eller hackeangreb, eller hvad der nu ankommer.

Compassion ifølge Dalai Lama

Compassion defineres således af Dalai Lama: “Compassion is a sensitivity to the suffering of self and others with a deep commitment to try to relieve it.”

Compassion i Moderne Psykologi

Compassion har længe været en del af den moderne psykologis forskningsområde og praksisområde, men der findes ikke en god dansk oversættelse for ordet compassion. I psykoterapeutiske sammenhænge bruger vi ordet medfølelse, men det er et lidt passivt ord – så når det kommer til erhvervspsykologens univers, tillader jeg mig at bruge ordet medmenneskelighed i stedet.

Bæredygtighed gennem Compassion

Compassion er ved at finde ind på ledelsesgangene, blandt andet via vores stigende interesse for, hvordan hjerneforskningen kan bidrage til at skabe bedre organisationer med bedre resultater, mere konkurrencedygtighed og mere trivsel. Altså bæredygtige og væredygtige organisationer. Men compassion og det der med at tage sig af andres lidelse og Dalai Lama, hvordan hænger det sammen med ledelse, produktivitet, effektivitet, høj performance osv.?

Compassion og Business

Det hænger sådan sammen, at det kan betale sig, og det er (også) benhård business! Der findes gode beviser for, hvordan medmenneskeligheden, som jeg beskriver i denne artikel, faktisk øger produktivitet, effektivitet, høj performance osv. Modellen reducerer stress, ængstelighed, tristhed og følelsen af ensomhed i arbejde. Medmenneskeligheden reducerer altså det, der dræner os for energi, fordi den forbinder os til hinanden, den skaber tryghed og giver adgang til hinandens viden og kunnen, tanker og følelser.

Hjernens Tre Systemer

Det sker fordi medmenneskelighed – at kunne føle med andre – tænder et system i hjernen, som er forbundet med en del af vores nervesystem, der producerer energi, nemlig den parasympatiske del. Ved at udvise medmenneskelighed giver vi altså hinanden energi og skaber et langt mere bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø, end når vi konkurrerer med hinanden.

Lederens Rolle i Bæredygtighed

Medmenneskelighed skabes blandt andet i ledelseslaget, der også skal delegere medmenneskeligheden ud i organisationen – og det forudsætter, at lederen selv bliver mødt med menneskelighed. En bæredygtig organisation er en organisation i balance og dermed en organisation med ledere i balance. En bæredygtig og væredygtig organisation er derfor en organisation, der værner om de menneskelige ressourcer – det jeg kalder for rettidig omsorg.

Rettidig Omsorg for Ledere

Rettidig omsorg for ledere handler om, at de får givet muligheden for samtaler med en vis dybde og refleksion, da det holder dem i balance, og så holder de længere, tager bedre beslutninger og skaber bedre trivsel for deres medarbejdere. Det er bæredygtigt og væredygtigt.

Teorien bag Compassion

Nu til teorien bag compassion, som jeg jo har fordansket til medmenneskelighed. Teorien er i sin grundform udviklet af den engelske professor i psykologi Paul Gilbert og bygger på evolutionspsykologien og hjerneforskning. Moderne hjernescanninger viser, at forskellige følelser aktiverer forskellige dele af hjernen. Det betyder, at f.eks. angst aktiverer andre dele af hjernen, end glæde og tryghed gør.

Hjernens Tre Systemer ifølge Paul Gilbert

Paul Gilberts grundmodel inddeler hjernen i tre systemer: Trussels- og selvbeskyttelsessystemet (rødt), Motivationssystemet (blåt), Det beroligende system (grønt). Kort fortalt går vi rundt i vores moderne højhastighedssamfund med en helt håbløs gammel hjerne, som ikke har udviklet sig de seneste 100.000 år.

Stress hos Ledere og i Arbejdsstyrken

I faktaboksen kan du se tal, der viser forekomsten af stress hos ledere og i arbejdsstyrken generelt i DK:

I januar 2022 offentliggjorde fagforeningen “Lederne” en undersøgelse, der viste, at 24 % af lederne oplever stress.

Til sammenligning var tallet 18 % i 2014 og 17 % i 2018.

De hyppigste årsager til stress er:

  1. arbejdsforhold,
  2. egne forventninger og ambitioner,
  3. virksomhedens krav ,
  4. relationen til nærmeste chef.

 

Ifølge tal fra sundhedsstyrelsen i 2021 er 29 % af den samlede arbejdsstyrke ramt af stress.

Andre artikler

Jeg er blevet fyret – Hvad skal jeg gøre?

Jeg er blevet fyret – Hvad skal jeg gøre?

Mange har mistet deres arbejde under coronakrisen. Det er overvældende at blive fyret og kan være ekstra svært i denne tid. Her er en række råd til, hvordan man kan forsøge at håndtere det. … Sådan...