Kriser

Fremtiden ankommer med kompleksitet i tasken og vi kan forvente nye kriser, som vi ikke ved hvad vi skal stille op med.

Kriser er ikke noget nyt for menneskeheden – dem opfandt naturen ved verdens begyndelse.

Kriser har vi altid kendt til, fremtiden har altid været ukendt og menneskeheden er også altid kommet igennem dem.

Men, når vi står i kriser, så bliver det mere kompliceret at lykkes som leder

Kan du stå i det?

Hvad gør vi så ved det, når vi står i det ukendte?

flere halve kursusdage?

Nej, løsningen er helt klart, at I skal gå ind og styrke og stabilisere jeres ledere, så de kan stå i dét der kommer, som vi (endnu) ikke ved hvad er – uanset HVAD det er.

Vi skal nemlig have styr have på den indre verden – de indre linjer, så vi kan stå stærkt i de kriser der kommer.

Det kræver en række generelle kompetencer, så som troen på egne evner til at lykkes, skabelsen af følgeskab, evnen til at stå sikkert i det uvisse, samtidig med evnen til at sanse det som er på vej, og lytte til andre rundt omkring dig.

Nogle af de næste udfordringer kender vi – andre har vi ikke fantasi til at forestille os. Vi ved blot at de kommer.

Ledelse af Generation Z (arbejdet er ikke så vigtigt for dem – de har 78 forskellige køn og en psykisk sårbarhed)
Ledelse af Nye teknologier (som du ikke selv forstår)
Ledelse af hybridarbejde (tab af kontrol)
Accelerationen (tab af kontrol)

Kriser kan sjældent forudses, de skal håndteres, så opgaverne stadig bliver løst, som f.eks. coronakrisen blev løst med afspritningsrutiner og videobaserede møder.

Det som interesserer mig, når talen falder på kriser og den usikre fremtid, er ikke de konkrete løsninger i den konkrete krise. Det er ikke, afspritningsrutinerne og videomøderne der er den vigtigste læring af Coronakrisen. Det er i langt højere grad de bagvedliggende menneskelige og gruppedynamiske mekanismer, som gjorde det muligt at stå så sikkert i krisen, at der fandtes overskud til at skabe og implementere disse og lignende løsninger.

Det er mekanismer der fik ledere og medarbejdere gjort aktivt handlende i krisen, de mekanismer der fik dem til at skabe fælles løsninger og påvirke hinanden til at bruge løsningerne klogt, så opgaven kunne løse under de nye forandrede vilkår.

Det er nemlig forståelsen for – og evnen til at påvirke og bruge – disse bagvedliggende mekanismer, som hjælper os igennem den næste krise – og den næste igen.

 

woman wearing gray jacket

Må jeg have lov til at præsentere et konkret eksempel på en leder, der har arbejdet med sig selv, og som lykkes med sin lederrolle. Også under en krise som Covid 19.

Mette er leder af en daginstitution med 100 børn og ca. 18 ansatte. Hun stod med den udfordring, at der kun måtte være cirkler af 5 børn, og at de skulle være udenfor på legepladsen.

Mette er flittig festivalgænger og så straks for sig, hvordan udendørsarealerne kunne deles op som en slags minifestival, og så gik hun igang med at få skaffet festival hegn. Så da Danmarks daginstitutioner skulle gå forrest og åbne efter påskeferien i 2020, brugte Mette påsken på at få bestilt festivalhegn.

Hegnene er ikke interessante i sig selv – det er Mette der er interessant.

Mette var, som de fleste andre, usikker, nervøs og uden erfaring med hvordan man skaber en god dagligdag i en daginstitution under en pandemi. Det lå selvfølgelig udenfor hendes erfaringsverden. Men, Mette er også en leder som er i stand til at regulere sin egen usikkerhed og nervøsitet, så hun ikke mister overblikket, men står stærkt i sig selv og derfor kan blive kreativ, handlekraftig og reflekteret, når det gælder.

Nu står Mette, som alle andre pædagogiske ledere overfor en ny krise, hvor der heller ikke er tidligere erfaringer at trække på. Krisens navn er rekruttering af pædagoger . Ledige pædagogstillinger kan ikke besættes, for der findes ikke pædagoger at besætte dem med.

Her hjælper det ikke at bestille festivalhegn, eller lave gode afspritningsrutiner – det skaffer os ikke flere pædagoger. Det, som hjælper os, er – igen – det stærke personlige lederskab, hvor Mettes kreativitet, handlekraft og refleksion igen skal i spil.

Det er den menneskelige kapacitet der løser problemerne.

Det som Hjælper Mette er hendes evne til at kunne stå stærkt i sig selv, kende sine styrker og sårbarheder, samtidig med at hun kan skabe følgeskab, aktivere personalets ressourcer, skabe tilknytning, sammenhængskraft og trivsel, fordi det beskytter mod stress og udbrændthed.

Det kan Mette, fordi Mette har arbejdet med sig selv.