Supervision

Forøgelse af kvalitet og trivsel

-Jeg superviserer ledere og medarbejdere, både enkeltvis og i grupper.  

 

Supervision ses som et afgørende værktøj til at sikre høj kvalitet i løsningen af borgeropgaver og fremme trivslen inden for arbejdsgrupper. Gennem en fokuseret og refleksiv tilgang hjælper supervision med at identificere og udnytte de faktorer, der bidrager til effektiv opgaveløsning og positiv gruppekultur.

Når jeg bliver kontaktet for at lave aftaler om supervision, er der som oftest forskellige årsager til at ønsket om supervision er opstået.

En meget kompleks borgersag, hvor personalet har afprøvet en række forskellige tiltag, reflekteret over sagen og alligevel “kører fast”.

Gruppen har brug for et rum hvor de arbejde med mere generelle refleksioner over egen praksis, med henblik på kvalitetssikring.

Der er et ønske om at sammentømre gruppen.

Uanset baggrunden, så ser jeg supervision som en kvalitetssikring af borgeropgaven og som et tiltag der hjælper en gruppe med at skabe kvalitet i opgaveløsningen, hvilket højner trivsel, psykologisk tryghed og faglighed.

Supervision er dermed et vigtigt element i at sikre kvalitet i borgeropgaven, skabe trivsel og en åben samarbejdskultur.

Når vi fordyber os i faglig refleksion og er bevidste om vores fokus i arbejdet, så skabes der energi og engagement i det faglige fællesskab.

Supervision bidrager også til at forebygge stress belastninger og konflikter, ligesom vi løbende oparbejder og vedligeholder gruppens psykologiske tryghed med supervision.

Jeg har en åben tilgang til de forskellige metoder og foretrækker at bruge de metoder der passer til problemstillingerne og bevægelsesønsket. Jeg tager afsæt i de metoder som gruppen allerede bruger og tilføjer gerne nye metoder der understøtter gruppens måde at arbejde på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervision

 Ofte møder jeg organisationer som har investeret i neuropædagogisk efterudannelse, KRAP, eller andre lignende gode redskaber, men paradoksalt nok oplever at disse redskaber ikke indlejres i den daglige praksis. Jeg griber gerne fat i jeres værkstøjskasse og hjælper jer med at omsætte metoderne til jeres faglige praksis, gennem supervision.

Sammen med gruppen identificerer jeg “de gode spørgsmål der skaber refleksion og som rykker noget”.

Disse spørgsmål skriver vi ned og aftaler hvordan de får liv i den daglige praksis. På den måde kvalificeres både medarbejdernes daglige refleksioner, og vi sikrer at borgerens perspektiv er integreret.

Efter hver supervisionssamtale evalueres udbyttet, og der træffes beslutninger om handlinger.

Næste gang vi mødes evaluerer vi handlingernes effekt og identifikation af motiverende og hindrende faktorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I