Presseold

Jeg kontaktes indimellem af pressen for at give en psykologisk vinkel på et aktuelt emne. Det kan f.eks. være digital overvågning på arbejdspladsen, hvordan tonen i den offentlige debat påvirker politikere, osv.

I løbet af 2020 har jeg været en del af Dansk Psykolog Forenings Corona ekspert panel.

Panelet har publiceret en række indlæg til dagspressen.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/den-nye-fase-skal-moedes-med-psykologisk-indsigt

Kan læses i sin helhed her: https://www.dp.dk/den-nye-fase-skal-moedes-med-psykologisk-indsigt/

Coronakrisen påvirker vores sind, adfærd og vores syn på andre mennesker. Og det er på helt andre måder, end vi har prøvet før. Det er de psykologiske og adfærdsmæssige reaktioner, vi skal adressere nu, og vi skal samtidig sørge for, at vi tager ved lære af situationen.

Jyllands Posten d.3.april 2020

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12057139/hvad-venter-der-os-paa-den-anden-side/

Artiklen kan læses i sin helhed her https://www.dp.dk/corona-og-mental-sundhed-hvad-venter-os/

Jeg har medvirket i Radio4’s program “Danmarks lykkeligste arbejdsmarked”, hvor jeg siger noget om hvad det kan betyde at bliver fyret under Corona krisen.

Hør podcast her https://www.radio4.dk/program/debat-verdens-lykkeligste-arbejdsmarked/?id=ledig-under-coronakrisen-2_ep_10_04_20

Kristeligt Dagblad d.4.09.2020 https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/hvorfor-er-det-saa-svaert-erkende-ens-tid-er-omme

https://stiften.dk/debat/jeg-fik-et-rap-over-nallerne-men-det-aendrer-ikke-paa-at-vi-boer-tale-aabent-om-stress

https://www.sn.dk/vordingborg-kommune/psykolog-det-slider-at-blive-svinet-til/

https://avisendanmark.dk/danmark/ansat-fik-skideballe-af-chef-efter-at-have-koebt-en-kjole-i-arbejdstiden-overvaagning-skaber-usikkerhed-og-utryghed-hos-ansatte

Ansat fik skideballe af chef efter at have købt en kjole i arbejdstiden: Overvågning skaber usikkerhed og utryghed hos ansatteEn ny undersøgelse viser, at hver femte medarbejder beretter om at føle sig overvåget på arbejdet. Erhvervspsykolog, Karen Marie Fiirgaard, vurderer, at overvågning blandt ansatte kan føre til dalende præstationsevne og motivation på arbejdspladsen. Ifølge hende er det bedre at give medarbejdere fri..avisendanmark.dk

Jeg fik et rap over nallerne: Men det ændrer ikke på, at vi bør tale åbent om stressDEBATINDLÆG: Den seneste tids avisskriverier om kendte politikere og sportsstjerner, der rammes af stress, berører sikkert de fleste af os. Vi skylder dem en tak for at stå frem og fortælle om at være stressramt, fordi det er med til at aftabuisere stress.stiften.dk