Hvem er jeg ?

Jeg har selv gået turen med bøvl, problemer og egentlige kriser. Dengang jeg brækkede min ryg og skulle lære at gå igen, og i vanskelige og dilemmafyldte valg i mit eget arbejdsliv, hvor jeg skulle vælge mellem det sikre og kendte, på den ene side, og mening og faglighed, på den anden side.

Jeg bidrager med 29 års erfaring med at skabe de bedste resultater, gennem arbejde med kulturen, organisationen, ledelsen og medarbejdergrupperne.

Med sammenlagt 18 års erfaring fra to af landets store kommuner, og på alle kommunale områder og deltagelse i Nordiske samarbejder og EU samarbejde. En af de helt afgørende ting som jeg tog med mig fra mine 15 år, hvor jeg var ansat i Borgmesterens afd. i Aarhus Kommune var medinddragelse af alle relevante interessenter, når vi skal skabe bevægelse og forandringer.

Jeg har designet og faciliteret processer der har skullet rykke ved kulturen, organisationen og ledelsen. Kunsten er at få alle de forskellige perspektiver og interesser rettet mod sagen, og den fælles bevægelse. Det handler om at skabe rammerne og grobunden for de dialoger der fører frem mod fælles forståelse, fælles sprog og fælles mål. Det kræver evnen til at stå i kompleksitet og uforudsigelighed – det som mange ledere, offentlige som private, står i til dagligt.

 

silhouette photography of person

Gennem mange år har jeg også samarbejdet med en række private virksomheder, og mit samspil med det private erhvervsliv er løbende blevet udvidet via min tilknytning til Dansk HR, og mit samarbejde med Teknologisk Institut hvor jeg laver en del kurser for erhvervslivet.

Jeg holder mig fagligt skarp ved at være censor på Master uddannelsen i Trivsels og ressourcefokuseret psykologi på Aarhus Universitet

Som suppleant i psykolognævnet bidrager jeg til at værne om kvaliteten af psykologers arbejde