Mit What!

Det jeg brænder for :

Whitepapers:

1.Psykologien i ledelse

Den korte version – oplæg på kurser og konferencer og fyraftensmøder
Den lange version – sikring af ledelseskvalitet gennem uddannelse og supervision af ledere

2.Psykologien i arbejdslivet

Den korte version – oplæg på kurser og konferencer og fyraftensmøder
Den lange version – uddannelse af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, supervision af TRIO samarbejdet, APV og trivselsmålinger og opfølgning. Forløb for grupper der har svært ved at samarbejde

3.Psykologien i samarbejdet

Den korte version – oplæg på kurser og konferencer og fyraftensmøder
Den lange version – Forløb med grupper og teams, f.eks. profil tests, gruppe coaching og gruppesupervision, konflikter og social kapital

4.Psykologien i forandringer

Den korte version – oplæg på kurser og konferencer og fyraftensmøder
Den lange version – At facilitere de mellemmenneskelige processer for at styrke følgeskabet til nye strategier, implementering af nye teknologier og nye metoder i arbejdet. At bidrage til onboarding og facilitere de organisatoriske processer der skaber de bedste rammer for de nye generationer på arbejdsmarkedet.

 

silhouette photography of person

5. Psykologien i kriser
Den korte version – oplæg på kurser og konferencer og fyraftensmøder
Den lange version – At uddanne ledere til at stå stærkt i de uforudsete situationer, regulere egne følelser og samarbejde hensigtsmæssigt og opsamle relevant læring bagefter.

6. Psykologien i mangfoldighed på arbejdspladsen

Den korte version – oplæg på kurser og konferencer og fyraftensmøder
Den lange version – Bidrage til politikker om mangfoldighed (og inddragelsesprocessen), bidrage til den strategiske HR indsats der sikrer mangfoldig rekruttering og bidrage til at skabe en rummelig kultur, hvor forskellighed er en styrke og ledere og medarbejdere ser flertydighed som vejen mod en større kvalitet i ydelser og produkter.

 

7. Psykologien i HR indsatserne

Den korte version – oplæg på kurser og konferencer og fyraftensmøder
Den lange version – Bidrage til at kvalificere HR indsatsen gennem uddannelse af HR konsulenter og ledere i erhvervspsykologi, coaching og supervision af ledere og HR konsulenter, individuelt og i grupper, samt vejledning i at få inddraget HR perspektivet i alle de processer der skal understøtte organisationens mål og strategier.

Psykologien i Stress og trivsel behandling